Veilig winkelen

Camperverhuur Abcoude vraagt om uw persoonsgegevens bij de verhuur van een camper. Wij  gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Wij houden ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

Verwerking van persoonsgegevenss
Camperverhuur Abcoude verwerkt de volgende persoonsgegevens:

  1. NAW-gegevens
  2. Telefoonnummer
  3. Emailadres

Identificatieplicht t.b.v. camperhuur Voor de verhuur van een camper hebben wij een kopie van uw rijbewijs en paspoort nodig ten behoeve van de verzekering. Wij kopiëren dit ID-bewijs, waarbij we een cover over uw ID-bewijs plaatsen, zodat privégegevens niet in ons bezit komen.

Doel gegevensverwerking
De verwerking van onze persoonsgegevens zijn bedoeld:

  • voor het tot stand brengen van de verhuurtransactie en betaling;
  • voor de verzekering van de camper;
  • om contact met u op te kunnen nemen aangaande de verhuurtransactie en onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
  • om indien nodig contact met u op te kunnen nemen over wijzigingen en bijzonderheden aangaande de verhuurtransactie door te kunnen geven.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden
Camperservice Abcoude verstrekt uitsluitend noodzakelijke persoonsgegevens aan derden. Dit zijn partijen die wij inschakelen voor het verlenen van onze diensten aan onze klanten. Zij mogen de persoonsgegevens uitsluitend in onze opdracht verwerken in overeenstemming met de doeleinden waarvoor de gegevens verkregen zijn. Deze externe partijen zijn:

  • - de verzekeraar, t.b.v. de verzekering van de camper;
  • - de verwerker van de betaaltransactie;
  • - Google Analytics, voor statistische analyses van onze website.

Wij verstrekken bovengenoemde gegevens onder geen beding aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Camperverhuur Abcoude bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk en alleen om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij vernietigen uw gegevens na afloop van de bewaartermijn. U heeft altijd het recht om ons te vragen om uw gegevens te verwijderen, u kunt dit verzoek indienen per e-mail. Indien er geen huurovereenkomst loopt, voldoen wij zo spoedig mogelijk aan het verzoek voor vernietiging.

Recht op inzage en controle
De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent aan u bepaalde rechten toe met betrekking tot de door ons verwerkte persoonsgegevens. U heeft het recht op inzage en verwijdering van persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Bevat het door ons verstrekte overzicht van gegevens naar uw mening onjuistheden, dan kunt u schriftelijk om aanpassing van de gegevens verzoeken door een e-mail te sturen naar ons, wij voldoen zo spoedig mogelijk aan uw verzoek. Verder heeft u het recht om ons te melden dat u geen prijs stelt op informatie over onze producten en diensten. Dit kan tevens gemeld worden via e-mail.